Hoppa till innehåll

Prövningen utgår från ämnesplanen

Prövningen utgår från ämnesplanen. Den omfattar kunskapskravens alla delar för kursen och hela betygsskalan A-F. Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen på ett representativt urval av det centrala innehållet. Prövningen är inte baserad på en bestämd kursbok. Du förbereder dig på egen hand med hjälp av prövningsinstruktionen och ämnesplanen - finns i anslutning till respektive kurs under Hitta kurser. Ämneshandledning ingår inte. 

För att få betyg A-F ska du genomföra alla moment enligt angivna tidsramar. Du avslutar prövningen samma termin som du påbörjar den.