Hoppa till innehåll

Betyg, betygsrutiner och komplettering till antagning.se

Här får du information om betyg och betygsrutiner samt om betyget hinner in i tid till antagning.se till terminens sista kompletteringsdatum.

Betyg

Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen på ett representativt urval av det centrala innehållet i ämnesplanen. Prövningen omfattar kunskapskravens alla delar för kursen och hela betygsskalan A-F. Prövningen är alltså inte baserad på en bestämd kursbok.
 

För betyg måste du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket

Betyg kan vi utfärda om du har svenskt personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket. 

Betygsrutiner

Betyget skickar vi med post till dig omkring fyra veckor efter det sista momentet i prövningen.

Ditt betyg kan du se under Mina betyg i ditt konto i Alvis (gäller ej dig som har utvandrat).

Komplettering till antagning.se med betyg från prövning

För dig som är folkbokförd i Sverige går betyget över till Arbvux (Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg). 

Arbvux rapporterar betyg från prövning till Universitets- och högskolerådets (UHR) betygsdatabas varje vecka som betygsdatabasen är öppen. Du behöver alltså inte själv skicka in ditt betyg till antagning.se.

Detta gäller för dig som har utvandrat eller har ett samordningsnummer från Skatteverket

Du som har utvandrat eller har ett samordningsnummer från Skatteverket måste själv skicka in ditt betyg till antagning.se.

Så här kan du se dina betyg hos antagning.se

Om du har en aktuell ansökan till en utbildning kan du se dina betyg på antagning.se.

Hinner betyget in till antagning.se?

I Alvis under respektive prövningstillfälle för kursen du ska pröva i ser du om betyget hinner in i tid till terminens sista kompletteringsdatum. 

Alla betyg från våren 2022 hinner in i tid. Betyg för prövning som startar före vecka 44 hösten 22 hinner in i tid.