Hoppa till innehåll

Betyg och komplettering till antagning.se

Här får du information om betyg och om betyget hinner in i tid till antagning.se till terminens sista kompletteringsdatum.

Betyg

Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen. Prövningen omfattar kunskapskravens alla delar för kursen och hela betygsskalan A-F. 

Om du vill ha feedback på din prövning ska du kontakta läraren direkt efter att du har slutfört prövningen. 

För att vi ska kunna utfärda betyg, behöver du ha svenskt personnummer eller samordningsnummer från Skatteverket. 

Du kan se ditt betyg under Mina betyg i ditt konto i Alvis. Du som har utvandrat har inte möjlighet att se ditt betyg i Alvis. 

Betyg skickas per post

Vi skickar betyget till dig med post cirka fyra veckor efter det sista momentet i prövningen.

Komplettering till antagning.se med betyg från prövning

Om du är folkbokförd i Sverige rapporteras ditt betyg till Universitets- och högskolerådets (UHR) betygsdatabas varje vecka. Du behöver inte själv skicka in ditt betyg till antagning.se.

Om du har utvandrat eller om du har ett samordningsnummer från Skatteverket måste du själv skicka in ditt betyg till antagning.se.

Hinner betyget in till antagning.se?

I vår kurskatalog i Alvis ser du om betyget hinner registreras i tid till terminens sista kompletteringsdatum under respektive prövningstillfälle.

Generellt gäller att: