Hoppa till innehåll

Tillgänglighet för Alvis

Tillgänglighet för Prövningsenheten webbanmälan Alvis

Prövningsenheten är en del av utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad. Här kan du läsa om vad tillgänglighet är och vilka de kända bristerna är.
 
Läs mer om tillgänglighet och vart du kan vända dig om du upptäcker andra brister än de vi redovisar nedan.
 

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Hur tillgänglig är provningsenheten.alvis.se?

 

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Kända brister

Ett fåtal kurser har en bilaga i form av ett PDF-dokument. Dokumenten är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare. Det gäller intyg av olika slag som den prövande ska ha med sig försedd med intygsgivarens underskrift till det obligatoriska informationsmötet i berörd kurs, exempelvis:

Det gäller även:

Vissa redaktörstexter publicerade före 23 september 2020 kan ha felaktig formatering.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Alvis som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan så kan du mejla info.provningar@educ.goteborg.se. Svarstiden är normalt 3 abetsdagar. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker brister så kan du mejla info.provningar@educ.goteborg.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Hur vi testat webbplatsen

Funka har gjort en oberoende granskning av Alvis.

Senaste bedömningen gjordes den 19 mars 2020.

Vi gör även löpande manuella granskningar av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 januari 2021.