Hoppa till innehåll

Anpassningar

Om du har behov av anpassning under skrivningstillfället, behöver du anmäla det senast sex veckor före valt prövningsdatum.

Vi anpassar genomförandet av prövningen, inte innehållet.

Anmälan om behov av anpassning

Du anmäler behov av anpassning genom att mejla ett intyg som beskriver dina svårigheter samt hur vi kan anpassa formerna för prövningen för att du ska få möjlighet att visa dina kunskaper i kursen.

Intyget ska vara utfärdat av logoped, specialpedagog eller motsvarande. Kontaktuppgifter till intygsgivare och intygsgivarens organisation ska finnas.

Prövningsenheten gör sedan en bedömning av hur informationen i intyget kan bidra till beslut om anpassningar.

Fler prövningar

Om du ska pröva igen vid ett senare tillfälle, måste du skicka in ditt intyg på nytt.
Om du har anmält dig till prövning i fler kurser under samma termin och önskar samma anpassning i samtliga, måste du ange det i ditt mejl.