Hoppa till innehåll

Ordningsregler vid prov

Prövningsenhetens ordningsregler vid prov utgår från Skollagen kapitel 5, Trygghet och studiero. Syftet med ordningsreglerna är att skapa en lugn och stillsam miljö i provsalarna samt att förhindra fusk.

Ordningsreglerna gäller för samtliga prov oavsett kurs och lokal.

Vid laborationer i naturvetenskapliga ämnen gäller även särskilda säkerhetsföreskrifter. Du hittar dem i prövningsinstruktionen för respektive kurs. 

Ditt ansvar som prövande

Som prövande är du skyldig att känna till och följa de ordningsregler för prövning som gäller vid Prövningsenheten. Du ansvarar även för att känna till vår handlingsplan mot fusk och annan praktisk information som gäller för prövning.

Generellt gäller att du ska följa personalens anvisningar och tillsägelser.

Innan du kommer in i provsalen

När du kommit in i provsalen

Personal på plats informerar dig om vad du ska göra. Du ska följa personalens anvisningar och tillsägelser.

Ditt prov blir ogiltigt om du bryter mot reglerna

Om du bryter mot reglerna riskerar du att ditt prov och därmed prövningen blir ogiltig. Vid regelbrott informerar personalen dig om att de anmäler händelsen till Prövningsenheten och att det finns risk för att din prövning blir ogiltig. Prövningsenheten kontaktar dig.