Hoppa till innehåll

Om prövning

Du som saknar betyg i en kurs eller vill höja ditt betyg i en kurs, kan göra en prövning hos oss.

Vad är en prövning?

I en prövning läser du in kursen på egen hand utan undervisning eller handledning. Sedan genomför du de examinationsmoment som krävs utifrån ämnesplan enligt prövningsinstruktionen för kursen.

Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen och mot hela betygsskalan. 

Vilka kurser kan jag pröva i?

Du kan se hela vårt kursutbud i vår kurskatalog i Alvis.

Vad kostar det att göra en prövning?

Avgift för en prövning är 500 kr per kurs och tillfälle. Mer om avgift och betalning kan du läsa i Anmälan, betalning och antagning.

Prövningens upplägg

En prövning kan bestå av flera examinationer i form av:

Du ska genomföra prövningen under den tidsperiod som läraren har avsatt. Du gör alla moment i prövningen vid de tidpunkter som de är inplanerade och inlämningsuppgifter ska lämnas in till ansvarig lärare i tid via mejl. Kontaktinformation till lärare hittar du i kurskatalogen i anslutning till kursen. 

All information om upplägg för prövning finns i prövningsinstruktionen för respektive kurs.

Förbered dig inför prövningen

Det är viktigt att du förbereder dig eftersom du själv ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper inför prövningen. 

Läs igenom ämnesplanen och prövningsinstruktionen för kursen innan du ansöker, så att du vet vad som förväntas av dig. Ämnesplan och prövningsinstruktion finns som länkar i kurskatalogen för respektive kurs.

Prövningsinstruktionen

I prövningsinstruktionen finns bland annat följande information: