Hoppa till innehåll

Vad är en prövning?

I en prövning bedömer och betygssätter läraren dina kunskaper i hela kursen och mot hela betygsskalan. 

Läraren utformar prövningen utifrån kursens eller ämnets syfte och centrala innehåll samt samtliga betygskriterier. 

Ämnesplan och prövningsinstruktion

Du förbereder dig på egen hand med hjälp av ämnesplanen för kursen och en prövningsinstruktion.

I prövningsinstruktionen ser du vilka moment som ingår i prövningen. I de flesta kurser får du förslag på flera kursböcker. Prövningen utgår från ämnesplanen och inte från en bestämd kursbok.

Vi rekommenderar att den prövande ska förbereda sig med hjälp av mer än en kursbok. I vissa kurser ingår bestämd litteratur som du ska redovisa. 

Ämnesplan och prövningsinstruktion hittar du i anslutning till kursen i katalogen i Prövningsenhetens webbanmälan Alvis. Ämneshandledning ingår inte i en prövning. 

Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ansvarar själv för att informera dig, anmäla dig och förbereda dig inför prövningen. 

Vilka kurser kan jag pröva i?

Du kan pröva i gymnasiala respektive grundläggande kurser samt svenska för invandrare (sfi). 

Du ska genomföra prövningen under avsatt tidsperiod

Du ska genomföra prövningen under den tidsperiod som läraren har avsatt. Du gör alla moment/ delar i prövningen vid de tidpunkter som de är inplanerade. 

Längden på den avsatta tidsperioden varierar mellan kurserna beroende på upplägg och moment. 

Feedback på din prövning

Om du vill ha feedback på din prövning så ska du kontakta läraren direkt efter att du har slutfört prövningen.