Hoppa till innehåll

Prov på dator i vissa kurser

Vid prövningstillfället får du låna dator för att skriva uppsats, PM och annan större skrivuppgift som ingår i engelska 5-7, svenska 1-3 respektive svenska som andraspråk 1-3. Även i kurserna juridik och geografi samt ledarskap och organisation skriver du provet på dator. 

Datorn är förberedd för inloggning i prov

Datorn är förberedd för att du ska kunna logga in direkt på provet. 

Användarnamn och lösenord för att logga in

På kuvertet med ditt prov finns förutom ditt namn och ditt personnummer det användarnamn (login) och det lösenord som du behöver för att logga in. Du får inte logga in på ditt eget Google-konto, skolkonto eller andra sidor. Ditt prov blir då ogiltigt. 

Om du behöver hjälp räck upp handen så får du hjälp av vakten. 

Lösenord för dig som är elev på Studium respektive YRGO

Du som är elev på Studium respektive YRGO vid prövningstillfället ska använda det lösenord som du har för att logga in på ditt skolkonto. Användarnamn får du av Prövningsenheten. Om du har glömt ditt lösenord så kontakta skoladministratören på din skola. Du själv ansvarar för att komma ihåg ditt lösenord inför provtillfället. Prövningsenheten har ingen information om ditt lösenord. 

Kod för att starta provet

Du får en kod för att starta provet av vakten.

Styrplatta och några vanliga kortkommandon

Datorn har en styrplatta (ej mus). Skrivprogrammet ser nästan ut som på en vanlig dator. Det finns en skrivyta där du skriver din text. Det finns knappar för fetstil, kursiv stil, punktlista m.m.  Du använder kortkommandona:

Digitala resurser

Vid prov i svenska respektive svenska som andraspråk 1-3 har du tillgång till Svenska Akademiens ordlista och SAOL som digital resurs. I juridik har du länkar till de lagar som ingår i respektive kurs. Du hittar ordlistan, ordboken och lagarna i den övre menyraden.

Så här ser bildskärmen ut

Längst ned till höger på bildskärmen hittar du en funktion för att räkna ord. 

Bilden visar Bildskärmen och menyraden för att ändra rubrikstorlek, göra fetstil, hitta ordlista etc. samt funktionen för att räkna antalet ord. 

Kalla på vakten när du är klar med provet 

Sitt kvar på din plats och räcka upp handen. Vakten kontrollerar att du har lämnat alla papper i kuvertet, att du har lämnat korrekta födelseuppgifter i provet och att du är du. Därefter skriver vakten in en kod på din dator för att skicka in provet.

Tekniska problem vid prövningen

I händelse av tekniska problem vid prövningstillfället så skriver du för hand.