Hoppa till innehåll

Har du rätt till lägre prövningsavgift?

Du som avslutade gymnasieskolan 2020 respektive 2021 och har ett examensbevis eller ett studiebevis kan ha rätt att pröva mot en avgift på 150 kr.

Villkor för lägre prövningsavgift

Om du har prövat tidigare i kursen och betalat 150 kr och vill pröva igen så ska du betala 500 kr. 

Så här gör du för att får pröva mot en lägre prövningsavgift

  1. Ladda upp ditt examensbevis/ studiebevis i ditt konto i Alvis.
  2. Prövningsenheten kontrollerar att dina uppgifter stämmer.
  3. På den bekräftelse som du får på din anmälan står det 500 kr. Om du har rätt till lägre avgift dvs. enligt villkoren ovan så ska du betala in 150 kr. 

Regler för avgiftsfri prövning 

Om du har betyg F i kursen och läser andra kurser på komvux vid prövningstillfället så är prövningen avgiftsfri. Detta gäller alltid. Läs mer om avgiftsfri prövning på Alvis startsida