Hoppa till innehåll

Svenska eller svenska som andraspråk?

Svenska och svenska som andraspråk är olika ämnen.

Du som inte har svenska som modersmål har möjlighet att läsa svenska som andraspråk i grundskolan och i gymnasieskolan. Du som har läst sfi och svenska som andraspråk på grundläggande nivå läser i regel svenska som andraspråk 1-3 på komvux. 

Ämnena utgår från olika ämnesplaner. Det centrala innehållet och kunskapskraven skiljer sig åt.

Läraren bedömer en prövandes kunskaper och färdigheter utifrån den kurs som den prövande har anmält sig till.  

Har du valt rätt kurs och kurskod?

Du ansvarar för att du anmäler dig till prövning i rätt kurskod och att du kan använda betyget som du har tänkt dig.

Om du är osäker på vilken kurs och vilket ämne du ska pröva i så ska du kontakta vägledningen vid komvux i din hemkommun.

Byte av kurs ska du göra senast en vecka före prövningsdatum. 

Ämnet svenska - kurser och kurskoder

Ämnet svenska som andraspråk - kurser och kurskoder

Skillnader och likheter i upplägg

Läs nedan om skillnader och likheter. 

Inlämningsuppgiften och det muntliga provet 

Inlämningsuppgifterna är inte samma i

Det muntliga provet skiljer sig också åt i kurser på samma nivå. Momenten är olika och det är inte samma litteratur som du ska redovisa i svenska som i svenska som andraspråk. 

Det skriftliga provet

Den skriftliga uppgiften är formulerad på samma sätt i kurser på samma nivå. Både SVESVE03 och SVASVA03 har ett PM som skrivuppgift och de texter som den prövande ska använda är desamma. 

På samma sätt har SVESVE01 och SVASVA01 samma skrivuppgift.

SVESVE02 har samma skrivuppgift som SVASVA02 men den som prövar i SVESVE02 gör dessutom ett grammatikprov samma dag som det skriftliga provet. 

Kraven på utformningen av texten som den prövande skriver är samma oavsett om det är svenska eller svenska som andraspråk som prövningen gäller.  Läraren bedömer de språkliga färdigheterna utifrån kunskapskraven i respektive ämnesplan. En person som har svenska som andraspråk får ha vissa språkliga brister.