Hoppa till innehåll

Har du rätt till lägre prövningsavgift!?

Du som har avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021 med Examensbevis alternativt Studiebevis betalar 150 kr i prövningsavgift i stället för 500 kr. Detta gäller kurs som ingår i ditt Examensbevis (Studiebevis) och är betygsatt F-B. 

Den lägre prövningsavgiften 150 kr gäller vid ett prövningstillfälle i kursen. Om du prövar fler gånger i samma kurs så betalar du 500 kr för övriga prövningstillfällen. 

Om du prövar i andra kurser än de som ingår i det examensbevis/ studiebevis som du har fått från din gymnasieskola år 2020 eller 2021 så betalar du ordinarie prövningsavgift på 500 kr. 

Den lägre avgiften gäller endast till 31 december 2021 dvs. under höstens prövningsperiod 30 augusti - 23 november 2021. 

Så här gör du för att kunna bli antagen mot en prövningsavgift på 150 kr

Du måste själv bevisa att du har rätt att pröva mot en prövningsavgift på 150 kr. Det gör du genom att ladda upp ditt betygsdokument senast fyra veckor före prövningstillfället. Alltså senast samma dag som du ska anmäla dig och betala din prövningsavgift. 

På ditt betygsdokument ska det stå Examensbevis alternativt Studiebevis. Det ska framgå att det är utfärdat år 2020 eller 2021. Det ska vara undertecknat av skolans rektor och ha skolans stämpel. Dokumentet ska vara läsligt i sin helhet.

I bekräftelsen står det 500 kr - du betalar 150 kr

I bekräftelsen som du får via mejl på din anmälan står det att avgiften är på 500 kr. Du som har avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021 och har rätt till lägre avgift och har laddat upp ett giltigt betygsdokument senast fyra veckor före prövningstillfället ska betala 150 kr.  

Har du betyg F och rätt till avgiftsfri prövning?

Din prövning är avgiftsfri om du har F i kursen som du ska pröva i och vid prövningstillfället studerar andra kurser på komvux. Reglerna för avgiftsfri prövning gäller även normalt - inte bara under hösten 2021.

Studerar du på komvux i annan kommun än Göteborg?

Senast fyra veckor före prövningen måste du mejla ditt antagningsbesked från komvux till info.provningar@educ.goteborg.se. Av antagningsbeskedet ska det framgå vilka kurser du studerar och under vilken tidsperiod. Självklart måste du också ha laddat upp ditt examensbevis/ studiebevis i ditt konto.

Kontroll av betygsdokument vid antagning

Vid antagning till prövning mot 150 kr kontrollerar vi ditt betygsdokument och att du redan har betyg i kursen.