Hoppa till innehåll

Förbered dig för din prövning

Här är en kort sammanfattning av hur du ska förbereda dig inför din prövning och vad som gäller vid provtillfället i våra lokaler, särskilt nu när pandemin pågår
 

Prövningsinstruktionen - här hittar du upplägg, litteratur med mera

I prövningsinstruktionen ser du i vilken ordning du ska göra de olika delproven och hur du ska förbereda dig. Länk hittar du i Alvis i anslutning till kurskoden.

Förbered dig i god tid för de olika delproven. Du ska också repetera/ läsa in kursen med hjälp av de läromedel som anges i prövningsinstruktionen. Vid skriftligt prov i engelska samt svenska och svenska som andraspråk ska du fylla i ett formulär med dina kontaktuppgifter och kryssa i vilken litteratur du har valt. Se respektive prövningsinstruktion.

Eventuell inlämningsuppgift i kursen ska du mejla läraren i tid. Lärarens e-post hittar du i anslutning till kursen i Alvis.

Ta med legitimation till samtliga delprov

Utan legitimation får du inte pröva.

Vi lånar inte ut miniräknare, blyertspenna, suddgummi etc. 

Du ska själv ta med blyertspenna, pennvässare och suddgummi. Det gäller även miniräknare, linjal, gradskiva och passare i de kurser där du behöver detta. För mer information om vilka hjälpmedel som gäller se prövningsinstruktionen för den kurs som du ska pröva i.

Du får inte ha miniräknare med telefon- och Internetuppkoppling. Det är inte tillåtet att använda dator eller platta med Geogebra. 

Formelblad och tabellsamling måste du låna av oss

I prövningsinstruktionen för fysik respektive kemi ser du vilken tabellsamling du måste låna vid provet. I prövningsinstruktionerna för matematik finns länk till de formelblad som finns med i proven. Där finns också förslag på typ av miniräknare. 

Prov på dator i vissa kurser

I prövningsinstruktionen ser du om du ska skriva prov på dator. Läs mer om vad som gäller för prov på dator och om du ska använda inloggningsuppgifter till ditt skolkonto

Praktisk information vid provet

Läs om vad som gäller vid prövningstillfället. Läs även Prövningsenhetens ordningsregler och handlingsplan mot fusk

Våra prövningslokaler

Läs här om våra prövningslokaler. Observera att endast prövande och personal får vara i våra lokaler.