Hoppa till innehåll

Läs detta innan du anmäler dig

Läs noga igenom denna sida innan du anmäler dig till prövning. 

Prövningen utgår från ämnesplanen

Prövningen utgår från den nationella ämnesplanen. Den omfattar kunskapskravens alla delar för kursen och hela betygsskalan A-F. 

Du förbereder dig på egen hand med hjälp av prövningsinstruktionen och ämnesplanen. De finns i anslutning till respektive kurs under Hitta kurser. Ämneshandledning ingår inte. 

Läraren bedömer och betygssätter dina kunskaper i hela kursen på ett representativt urval av det centrala innehållet i ämnesplanen. Prövningen är inte baserad på en bestämd kursbok. I prövningsinstruktionen får du förslag på läromedel. Observera att viss litteratur är obligatorisk i vissa kurser. se prövningsinstruktionen för mer information. 

För att få betyg A-F ska du genomföra alla moment enligt angivna tidsramar. Du avslutar prövningen samma termin som du påbörjar den.

Ditt eget ansvar som prövande

Du som anmäler dig till en prövning hos Prövningsenheten ansvarar för: